Płatności masowe

Pełne rozliczanie i księgowanie płatności masowych dostępne jest w programie księgowym online mKsiegowa.pl. Publikujemy podstawowe informacje na temat jak niewielkim kosztem zorganizować rozliczanie masowych płatności w firmie lub stowarzyszeniu.
Najciekawsze jest to, że aby rozpocząć używanie programu wystarczy zgłosić się po miesięczny kod promocyjny. Nic nie kosztuje przez pierwszy miesiąc!

Co to są płatności masowe i kiedy firmy z nich korzystają?

W tradycyjnym rozliczeniu sprzedaży firma lub inna organizacja wystawia fakturę, a klient dokonuje przelewu na rachunek bankowy. System taki sprawdza się wtedy, gdy liczba klientów jest niewielka. Rozliczenie rosnącej liczby wpłat od klientów może być pracochłonne z uwagi na:

  • Klienci dokonują przelewu z różnych rachunków bankowych, więc rozpoznanie wpłaty po numerze rachunku, z którego przychodzi nie zawsze funkcjonuje poprawnie.
  • Osoby fizyczne mogą dokonywać wpłat za kogoś i wtedy również skojarzenie wpłaty z klientem jest pracochłonnym procesem

Większość banków wprowadziła możliwość przydzielenia każdemu klientowi indywidualnego numeru rachunku, zwanego rachunkiem wirtualnym. System taki pozwala jednoznacznie identyfikować wpłaty od klientów i automatycznie księgować wpłaty.

Jakie firmy mogą być zainteresowane?

Płatności masowe są szczególnie przydatne dla firm i organizacji wystawiających duże ilości rachunków lub faktur. W praktyce rozwiązanie zwraca się już w przypadku kilkudziesięciu – kilkuset faktur miesięcznie.

Kilka typowych przypadków, gdzie zastosowanie płatności masowych może być szczególnie przydatne:

  • Abonament za dostęp do internetu
  • Czesne za naukę w szkole
  • Sprzedaż poprzez sklep internetowy
  • Opłaty za mieszkanie (czynsz) pobierane przez wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie

Korzyści z płatności masowych

Wdrożenie płatności masowych jest tym bardziej korzystne, im więcej firma dokonuje transakcji w miesiącu. Najważniejsze zalety, to:

  • Usprawnienie windykacji należności, a przez to lepszy przepływ gotówki w firmie
  • Obniżenie czasu trwania i kosztów księgowania zapłat i rozliczania faktur klientów
  • Wyeliminowanie błędów podczas kojarzenia wpłat z klientami
  • Zapewnienie najwyższego stopnia bezpieczeństwa danych klientów

Zobacz jak to działa.

Zapraszamy do obserwowania nas na portalach społecznościowych:

program ksiegowy mKsiegowa.pl @ google+ program ksiegowy mKsiegowa.pl @ facebook program ksiegowy mKsiegowa.pl @ twitter program ksiegowy mKsiegowa.pl @ YouTube