Jak to działa?

Działanie płatności masowych opiera się na kilku podstawowych elementach, przedstawionych na rysunku. Proces płatności masowych powinien być obsługiwany przez oprogramowanie księgowe, które spina wszystkie jego elementy w jedną całość.

Poniżej prezentujemy działanie płatności masowych w programie mKsiegowa.pl.

księgowanie płatności masowych

Wyjaśnienia do poszczególnych kroków procesu:

1. W programie mKsiegowa.pl wystawiamy faktury lub rachunki za wykonaną usługę lub sprzedany produkt. Program posiada kilka możliwości wspomagających wystawianie faktur masowych:

Faktury okresowe – szczególnie przydatne dla sprzedaży abonamentowej; mKsiegowa.pl pozwala na skonfigurowanie cyklicznych faktur, różnych dla różnych grup klientów, które wystawia się jednym kliknięciem. Każda faktura okresowa może być skonfigurowana dla indywidualnego klienta lub dowolnej liczby grup klientów.

  • Faktury mogą być wystawiane według wcześniej przygotowanych szablonów.
  • Faktury mogą być automatycznie generowane do wcześniej wprowadzonych dokumentów WZ (wydanie z magazynu lub dokument potwierdzenia wykonania usługi).
  • Faktury mogą być zaimportowane z zewnętrznego programu.

W programie mKsiegowa.pl wystawianie faktur masowych spełnia ponadto szczególne wymagania związane z masowymi płatnościami:

  • Program generuje indywidualny numer rachunku bankowego klienta na podstawie numeru klienta. Numer ten jest drukowany na fakturze.
  • Program pozwala drukować faktury razem z wypełnionym odcinkiem przelewu.
  • Program pozwala wysyłać faktury emailem do klientów.

2. Dzięki wykupionej w banku usłudze masowych płatności środki wpłacane przez klientów na indywidualne rachunki bankowe są gromadzone na wspólnym rachunku firmy tak samo, jakby były wpłacane bezpośrednio. Klienci mogą skorzystać z wydrukowanego polecenia przelewu lub wpłacić pieniądze na poczcie.

3. Wyciąg bankowy pobierany jest w formie pliku o określonym formacie. Plik jest wczytywany przez program mKsiegowa.pl i na podstawie indywidualnych rachunków bankowych wpłaty kojarzone są jednoznacznie z kontami analitycznymi tych klientów. Cały wyciąg bankowych zaksięgowany jest automatycznie, i aktualne salda klientów są dostępne natychmiast.

Sposób wczytywania przykładowych wyciągów bankowych w formacie Elixmas Deutsche Bank: Import Elixmas

Podajemy praktyczne rozwiązania.

Zapraszamy do obserwowania nas na portalach społecznościowych:

program ksiegowy mKsiegowa.pl @ google+ program ksiegowy mKsiegowa.pl @ facebook program ksiegowy mKsiegowa.pl @ twitter program ksiegowy mKsiegowa.pl @ YouTube